Wakey wakey

Een van de prachtige cadeaus in mijn leven is wakker worden met de volle erectie van Lustgenoot tegen mijn kont aan gedrukt. Zijn warme lichaam, nog in slaap,  omarmt me als ik heel langzaam tot bewustzijn kom.  Van buiten piept de zon door de gordijnen en duizend vogels zingen hun lied. Ik luister naar de wereld in mijn eigen stilte. Naar het rustige ademen van Lustgenoot. Naar de vogels. Naar mijn lustige gedachten. Naar het kloppen van zijn lid tegen mijn huid. Daar komt geen mystiek bij kijken lieve lezers, slechts mijn overgave aan het Leven is hierbij betrokken. Van gedachten naar daden, er ligt een dunne lijn die slechts het openen van mijn benen en mijn hart vraagt. Ik draai me om en laaf me aan het Hart dat mij wordt geboden. Zijn erectie als een joystick om in de Levenslust op te gaan, een houvast in deze roerige wereld die het ons soms ingewikkeld maakt. 

 

Mensen houden van ingewikkeld doen. Ook ik bezondig me daar met regelmaat aan. Theoretiserend en oordelend,  tegen alle gevoel en soms ook logica in doen we vaak dingen die volstrekt zonder waarde en betekenis zijn.  
Maar toen ik vanochtend wakker werd, in de geborgenheid van mijn bed en met de heerlijke erectie van Lustgenoot tegen mijn kont, realiseerde ik me eens te meer de werkelijke betekenis van dit leven: dat we het leven be-leven, dat we ons overgeven aan de krachten die de natuur ons meegeeft en dat we de Levenslust door ons laten stromen.  Dat is natuurlijk mijn betekenis. Lust is mijn Leven.

Ik realiseer me ook, dat de theorieën en oordelen van anderen, geen betekenis geven aan het leven dat ik leef. Alleen ik kan die betekenis geven, alleen ik besluit wie, wat, hoe en wanneer. Ik bepaal mijn richting, hoe ik me verhoud tot gebeurtenissen en alleen ik draag de consequenties.  

 

Een van mijn waarden is, is dat Lust een onlosmakelijk onderdeel vormt van ons Zijn.  Sterker nog, dat Lust aan de basis ligt van onze drijfveren, onze emoties en onze verbintenissen. 

Lust kent vele manieren om tot uitdrukking te komen. Eetlust, Werklust, Levenslust, Wellust. Voor mij hebben ze allemaal dezelfde waarde. 

 

Aan lust zijn geen regels verbonden. Lust is namelijk een staat van zijn, een gevoel dat diep van binnen in ons leeft.  Onze uitingsvormen van lust evenwel, worden gevormd door onze ervaringen, onze trauma’s, onze gloriemomenten, onze hormonen, onze pijngrens en ons vermogen tot liefhebben en verbinden.  Hoe mooi is het, onze Lust te delen met iemand. 

 

Het komt mij bevreemdend toe, dat we (en hier bedoel ik de mensheid in het algemeen) maar al te vaak elkaar willen opleggen hoe Lust mag en kan worden beleefd en gedeeld. Of dat we elkaar beoordelen over hoe we onze Lust beleven en delen.  Over smaak valt namelijk niet te twisten en ieder mens heeft zijn eigen waarden – en daarmee de uitingsvormen van onze Lusten. Mijn trauma is het jouwe niet, mijn vreugde is anders dan de jouwe, mijn lichaam voelt genot en pijn anders dan het jouwe. Kennen wij elkaars drijfveren, elkaars drempels in het liefhebben, de zoektochten van onze ziel?

 

Zijn er vormen van Lust die slecht zijn? Jawel, voor mij wel. Vormen die de integriteit van de ander schaden, die de wil van de ander breken en die de onschuld van de nog niet bewusten breken. Verder vind ik alles prima. 

 

Goed, vanochtend dus. Een letterlijk en figuurlijk mooi ontwaak moment. Tot in de latere uren heb ik zitten schrijven gisterenavond, in gezelschap van... Een overvloed aan heerlijke beelden en emoties die ik aan het digitale papier toevertrouw en later met plezier voorlees aan mijn dierbare gezelschap. Schrijvers schrijven nu eenmaal, ook – of juist- op zaterdagavond. Dit betekent overigens niet dat ik een salon-erotist ben. 

 

Ik weet niet wat er eerder komt: de ervaring of de fantasie. Het een vloeit over in het ander en weer terug. Ik schrijf wat ik beleef en fantaseer en ik beleef wat ik schrijf. Het is tweerichtingsverkeer wat dat betreft. Het een initieert het ander, over en weer.

Zo brengt het warme Kloppend Hart van Lustgenoot tegen mijn kont in de vroege ochtend, een letterlijke en figuurlijke stortvloed aan Lustige gedachten en daden.  De gedachten heb ik hier met u gedeeld, over de daden die volgden zwijg ik vandaag heel even. Ook dat mag eens een keer. 

 

Het Leven in Lust is mooi, mijn lieve Lezers. En ik wens u alle Lust toe, in alle verschijningsvormen.  

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    wim (maandag, 11 april 2016 01:10)

    erg mooi en treffend een ieder beleeft zijn moment van totale overgave op zijn eigen belevingsniveau.