Voorwoord deel 2  - Mahotsukai

Klik hier voor de originele versie op de website van Mahotsukai!


Voorwoord De Lustkronieken 2       27 jul 2015


Posted by mahotsukai63 in Erotica


Ik had het voorrecht en genoegen een preview te krijgen van Liza Daen’s Lustkronieken 2, en mocht daar zelfs het voorwoord voor schrijven; dat deel ik hier graag met jullie. Het boek is zeer binnenkort verkrijgbaar en nu al (gesigneerd!) te bestellen bij Liza zelf.


Liza Daen is een uiterst productieve schrijfster. Nog maar net een jaar na het verschijnen van de kloeke “De Lustkronieken” ligt nu al het tweede deel voor me. Het is het resultaat van een tomeloze schrijfenergie en hard werken. En dat resultaat mag er zijn.

Het is niet alleen de productie. Liza Daen is vooral een creatieve schrijfster, die niet schroomt om haar lezers op verschillende manieren te introduceren in haar eigen schemerachtige, rauwe en soms dromerige ero-existentialistische wereld. Verhalen, blogs, gedichten: Liza draait er haar hand niet voor om. De beste voorbeelden van een jaar lang denken, ervaren en pennen zijn in de voorliggende kronieken opgetekend.

Net als in het eerste deel lijken de protagonisten in Liza’s verhalen in eerste instantie loners. Zielen die zoeken, niet alleen naar de betekenis van het leven waarvan ze deel uitmaken, maar vooral ook naar zichzelf. Bij nadere beschouwing blijkt er echter meer aan de hand. Het zijn geen karakters die de eenzaamheid moedwillig omarmen. Bewust of onbewust raken ze verzeild in een erotische interactie met anderen en vinden daarin – soms tegen wil en dank en soms zelfs tot hun eigen schrik – een spiegel van hun ziel en een sleutel tot de ontsluiting van hun verlangens, die ze tot dan toe niet zagen of niet wilden zien. Tussen de karakters is er altijd een zekere afstand. In eerste instantie lijkt die afstand vervreemdend. Maar naarmate de verhaallijn zich ontvouwt, blijkt deze juist ruimte te bieden voor groei en inzicht. De erotische verwikkelingen, waar de schrijfster gelukkig op geen enkele manier omheen draait, worden daarmee in al hun heftigheid teruggebracht tot een onmisbaar levensinstrument, dat niet alleen lust brengt maar vooral ook bijdraagt aan zelfinzicht en betekenisgeving.

Laat u echter niet op een dwaalspoor brengen. De Lustkronieken 2 is, ondanks verwijzingen naar Japanse existentialisten en de tegenstelling tussen ratio en oerdrift, geen zwaar filosofisch werk geworden. Erotiek voert de boventoon, soms ten tonele gevoerd door personages die we nog kennen uit deel 1, en altijd in een setting van sfeervolle, mysterieuze uitdaging en verleiding. Als zodanig zal het boek zijn rol als literair afrodisiacum zonder enige moeite kunnen spelen. Maar het is meer dan dat, althans voor mij. Het is ook een bespiegeling op de complexiteit van menselijke relaties en de plaats die erotiek daarin heeft. Daarmee krijgt De Lustkronieken 2 een diepgang die in erotica niet vanzelfsprekend is. De illustraties van Alexander Halo zijn prachtig complementair: vervreemdend in hun geïsoleerde compositie, expliciet in hun harde zwart-wit en – net als Liza Daen’s verhalen – altijd appellerend aan de lezer om ook datgene te zien wat niet zichtbaar is en onder de oppervlakte verscholen blijft.

De Lustkronieken 2 is een prachtig boek geworden. Veel leesplezier!


Reactie schrijven

Commentaren: 0